Firma Adyton oferuje Państwu wysokiej jakości systemy oddymiające, które zapewniają odpowiednie warunki podczas ewakuacji osób: odprowadzają dymy i gorące gazy pożarowe z obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem dróg ewakuacyjnych), zapewniają lepszą widoczność zarówno osobom ewakuowanym jak i również straży pożarnej podczas akcji gaśniczej.

Na system oddymiania składają się następujące elementy:

 • centrala oddymiania, która kontroluje cały system oddymiania;
 • przyciski oddymiania, za pomocą których można wyzwolić ręcznie alarm,
 • klapy i okna oddymiające, jako główny element systemu odprowadzają dym i gazy pożarowe na zewnątrz obiektu,
 • okna napowietrzne, których zadaniem jest dostarczenie powietrza do budynku poprzez ręczne lub automatyczne ich otwarcie,
 • czujniki dymu, które monitorują i w razie zagrożenia automatycznie uruchamiają cały system oddymiający
 • urządzenia alarmowe które poprzez sygnał akustyczny i/bądź optyczny sygnalizują o powstałym zagrożeniu (są to np. syreny, lamy błyskowe)
 • elementy uzupełniające tj. czujniki pogodowe.

Nasza oferta obejmuje usługi:

 • doradztwa w zakresie najlepszych rozwiązań technicznych,
 • projektowania systemu oddymiającego,
 • montażu i uruchomienia zaprojektowanych instalacji,
 • konserwacji oraz serwisu systemu oddymiania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu.