DSO – dźwiękowe systemy ostrzegawcze – to specjalne systemy mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w obiekcie, poprzez głosowe powiadomienia osób przebywających aktualnie w budynku o wystąpieniu zagrożenia do których zaliczamy m.in. pożar, napad, itp. Wraz z innymi systemami ochrony stwarzają możliwość automatycznego oraz manualnego powiadomienia osób o sposobach postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności zagrażających zdrowiu bądź życiu. Systemy automatyczne nadają precyzyjne i jednoznaczne komunikaty, systemy ręczne obsługiwane są przez osobę uprawnioną, która podaje niezbędne informacje z punktu widzenia akcji ratunkowej.

Firma Adyton posiada doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje w instalacji DSO. Zakres naszych usług obejmuje:

  • doradztwo w zakresie najlepszych rozwiązań,
  • wykonanie wstępnego projektu instalacji DSO,
  • dostawa, montaż, uruchomienie systemu,
  • konserwację, przeglądy, serwis DSO.

Po więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.