Zadaniem systemu kontroli dostępu jest ograniczenie niepowołanym osobom dostępu do określonych stref systemu. Ograniczenie dostępu może być bezwzględne lub może ściśle dotyczyć określonego czasu. W szybki sposób można ustalić harmonogram wejść, wyodrębnić osoby które mają być objęte systemem oraz udzielić im dostępu. Identyfikowanie osób nieupoważnionych odbywa się poprzez urządzenia identyfikujące. Rozwiązania takie idealnie sprawdzą się jako uzupełnianie systemów sygnalizacji włamania itp.

Systemy takie dedykowane są dla firm oraz instytucji w których kluczową rolę odgrywa nadzór nad przemieszczaniem się osób w obrębie obszaru objętego ochroną. Pozwalają one zmniejszyć ryzyko wycieku poufnych i niejawnych informacji oraz ograniczyć możliwość utraty dóbr materialnych.

Współczesne rozwiązania mogą być stosowane w rozmaitych konfiguracjach:

  • jako autonomiczne systemy,
  • jako systemy współdziałające z innymi urządzeniami (np. systemami alarmowymi, telewizją przemysłową).

Firma Adyton zajmuje się projektowaniem, instalacją, serwisem (zarówno gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym) oraz rozbudową już istniejących systemów kontroli dostępu.